JS Ventilation A/S
Malervangen 9, 2600 Glostrup
Tlf.: +45 4342 2010
Mail: js@js-ventilation.dk

profil

JS Ventilation A/S
Malervangen 9,
2600 Glostrup
Tlf.: +45 4342 2010
Mail: js@js-ventilation.dk

mobilprofil
energi
denmark  united kingdom
denmark  united kingdom
energi

Referencer - Københavns RådhusRådhushallen

Nede i kælderen under Rådhuset ligger mange tekniske installationer, blandt andet hovedventilationsanlægget for Rådhushallen. Anlægget er opbygget med to identiske anlæg på hver 18.000 m3/h.
De fire ventilatorsektioner, der bestod af traditionelle remtrukne radialventilatorer, blev gennemmålt af
JS ventilation. Resultatet af dette viste en samlet effektoptagelse på i alt 32 kW fordelt på de fire ventilatorer eller med andre ord en el effektivitet på omkring 3200 Watt/m3/s.

Det nye Bygningsreglement
Skal man følge Bygningsreglementet bør denne værdi ikke overskride 2100 Watt/m3/s.
Karsten Hallander, der er maskinmester på Rådhuset, vurderede derfor sammen med JS ventilation, at der burde være basis for at nedbringe effektforbruget ved en opgradering af anlægget med ny teknik.

Energianalyse
Med kontrolmålingerne som udgangspunkt foretog JS ventilation sammen Øland A/S en energianalyse. Denne viste, at en udskiftning til højeffektive ventilatorer kunne give en beregnet el besparelse på ikke mindre end 50%. Analysen talte for sig selv, så beslutningen om udskiftningen var ikke svær at tage.

 

Nye kammerventilatorer
Ved selve udskiftningen faldt valget på de nyudviklede Centriflowplus kammerventilatorer fra Øland, dels på grund af den høje effektivitet men også på grund af den fremtidssikrede løsning med regulerbar drift via frekvensregulering, så anlægget til enhver tid kunne reguleres efter behovet. Det, at ventilatorerne let kan adskilles og transporteres ind i dele for derefter at blive samlet på stedet, var også udslagsgivende. Netop dette forhold indebar, at der ikke blev tale om bygningsmæssige ændringer, hvilket ofte kan fordyre en udskiftning i væsentlig grad.

Rekord i virkningsgrad
Kammerventilatorerne har rekord i virkningsgrad med virkningsgrader på op til 77% - vel at mærke beregnet på det statiske tryk. Centriflow er resultatet af innovativ og fortløbende produktudvikling. Den høje effektivitet er opnået ved en helt ny aerodynamisk tænkning. Det nye i dette kan umiddelbart ses med det blotte øje. Et stykke af selve skovlbladet er blevet fjernet med stor indvirkning på ventilatorens virkningsgrad. Alle ventilatorerne er direkte trukne og beregnet for hastighedsregulering med enten separat frekvensomformer eller med omformer indbygget i selve motoren.


Resultat efter ombygningen
Ombygningen fandt sted omkring årsskiftet 2006/2007. Efter den endelige installation og fornyede indregulering blev installationen gennemmålt på ny.
Inden udskiftningen var det blevet beregnet at den samlede effektoptagelse kunne komme ned på 17,2 kW.
Ved kontrolmålingen efter udskiftningen blev det konstateret at den virkelige effektoptagelse var nede på 15,4 kW eller mere end en halvering af effektforbruget.
Et forbavsende godt resultat, når man tænker på at anlæggene nu fuldt ud lever op til de nye skærpede krav i Bygningsreglementet med en el effektivitet helt nede på 1540 Watt/m3/s.
Karsten Hallander er da også yderst tilfreds med resultatet, som oven i besparelsen også har sænket anlæggenes lydniveau væsentligt.
På billede til højre ses en af de nye ventilatorer sammen med teknikeren Benny fra JS ventilation.

JS Ventilation A/S • Malervangen 9 • 2600 Glostrup • Tlf.: +45 4342 2010 • Fax: +45 4342 7112 • Mail: js@js-ventilation.dk

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.